10 gulden regels na een gastric bypass

Volg de 10 gulden regels na gastric bypassoperatie

Help, ik kom terug bij!

Wat moet ik doen als mijn gewicht terug stijgt?

Vaak gestelde vragen 

Faq's voor en na  gastric bypass operatie

Downloads

hier kunt u folders en vragenlijst downloaden

Voor hulpverleners

speciale pagina voor huisartsen en andere hulpverleners

Disclaimer


Door gebruik te maken van deze site, stemt je in met deze disclaimer.

We besteden constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en proberen die zo actueel mogelijk te houden. Ondanks die constante zorg is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuist is. Dr. Alex Heylen of Dr. Monika Lybeer kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen.
Dr. Alex Heylen of Dr. Monika Lybeer sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
Deze website is louter informatief en niet afgestemd op individuele personen. Het raadplegen van deze website kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. Indien je individueel medisch advies wenst, dien je met ons  contact op te nemen en dan kunnen we op je na anamnese en klinisch onderzoek op een raadpleging advies geven op basis van je persoonlijke situatie.
We hebben altijd het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie en voor het comfort van de gebruiker. Dr. Alex Heylen of Dr. Monika Lybeer dragen geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites en kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert.

De volledige inhoud die op deze website wordt getoond is, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van Dr. Alex Heylen en Dr. Monika Lybeer en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen en bewerkingen van informatie  voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dr.Alex Heylen of Dr. Monika Lybeer.

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht.