Heb je nog vragen?
Zend gerust een mailtje naar info@hely.net We proberen zo vlug mogelijk te antwoorden.

10 gulden regels na een gastric bypass

Volg de 10 gulden regels na gastric bypassoperatie

Help, ik kom terug bij!

Wat moet ik doen als mijn gewicht terug stijgt?

Vaak gestelde vragen 

Faq's voor en na  gastric bypass operatie

Downloads

hier kunt u folders en vragenlijst downloaden

Voor hulpverleners

speciale pagina voor huisartsen en andere hulpverleners

Voor huisartsen, spoedartsen

Acute problemen na gastric bypass operatie.
Hierbij willen we verwijzen naar enkele zeer acute problemen die kunnen optreden na een gastric bypass.

1° in de onmiddellijk postoperatieve periode  kan  een lekkage optreden ter hoogte van een anastomose.  Het meest frequente symptoom is een plotse tachycardie rond 130 al dan niet gepaard met tekens van peritonitis. Een dringende opname is noodzakelijk.
Een obstructie ter hoogte van de distale anastomose (herstel transit) is zeldzaam maar is mogelijk. Bij de gastric bypass die op onze dienst wordt uitgevoerd, wordt thv de gebypasste maag een gastrostomiesonde geplaatst die ongeveer 12 dagen ter plaatse blijft. Bij obstructie distaal kan de gastrostomiesonde best opengezet worden, zodat de gebypasste maag zich kan ledigen. Een opname voor intraveneuze vochttoediening en observatie en eventuele interventie is noodzakelijk.

2°Later na het verstrijken van de onmiddellijk postoperatieve fase:  alhoewel we de openingen in het mesocolon, het meso van de dunne darm en de ruimte van Petersen zorgvuldig sluiten met niet resorbeerbare hechtingen, kan in uitzonderlijke gevallen toch een interne hernia van de dunne darm optreden. Ook obstructie door briden is mogelijk. Deze obstructie van de dunne darm zorgt voor het opstapelen van de maagsappen, gal en pancreasvocht in de gebypasste maag met een zeer acute en levensbedreigende situatie voor gevolg. Patiënt moet bij het minste vermoeden binnen de eerste uren geopereerd worden.

Follow-up van de gastric bypass patiënt.
We raden de patiënt aan ten minste 4 keer per jaar zijn of haar huisarts te raadplegen, en ten minste 1 keer per jaar een bloedname bij de huisarts te laten verrichten. We vragen hen de bloeduitslagen door te mailen of door te sturen.

Voor de thuisverpleging

Een dagelijkse wondcontrole en droog aseptisch verband zijn aan te raden. Plotse tachycardie rond 130 en buikpijn zijn tekens van een mogelijke lekkage, patiënt moet dan dringend terug opgenomen worden. Bij wondinfecties kan patiënt doorverwezen worden naar de huisarts of naar onze dienst. 

voor voedingsdeskundigen

Een belangrijke taak blijft weggelegd voor voedingsdeskundigen ook na de gastric bypass. De patiënten moeten blijvend hun dieet aanpassen aan de gastric bypass.