10 gulden regels na een gastric bypass

Volg de 10 gulden regels na gastric bypassoperatie

Help, ik kom terug bij!

Wat moet ik doen als mijn gewicht terug stijgt?

Vaak gestelde vragen 

Faq's voor en na  gastric bypass operatie

Downloads

hier kunt u folders en vragenlijst downloaden

Voor hulpverleners

speciale pagina voor huisartsen en andere hulpverleners

Follow-up na een gastric bypass operatie

bloedname


Controleconsultaties: na ongeveer 10 dagen zien we je terug voor wondcontrole en het verwijderen van de gastrostomiesonde.

Na ongeveer 6 weken kom je nog eens langs voor een tweede controle.

Nadien kun je best 4 keer per jaar bij je huisarts langs gaan voor controle. Indien je voor de operatie last had van hoge bloeddruk of van suikerziekte, zal de bloeddrukmedicatie of diabetesmedicatie regelmatig moeten aangepast worden, gezien door de gastric bypass en het vermageren de hypertensie (hoge bloeddruk)  en de suikerziekte sterk zullen verbeteren en eventueel volledig verdwijnen. De huisarts zal ook regelmatig bloed nemen om vooral het ijzer, vitamine D en vitamine B12 in je bloed te controleren en  de nodige medicatie voor te schrijven.

Wij zien je graag elk jaar nog eens terug. Je kunt ons tussendoor ook regelmatig telefonisch (011/452420) of via mail (info@hely.net) op de hoogte houden van je gewicht, bloeduitslagen en eventuele problemen.