10 gulden regels na een gastric bypass

Volg de 10 gulden regels na gastric bypassoperatie

Help, ik kom terug bij!

Wat moet ik doen als mijn gewicht terug stijgt?

Vaak gestelde vragen 

Faq's voor en na  gastric bypass operatie

Downloads

hier kunt u folders en vragenlijst downloaden

Voor hulpverleners

speciale pagina voor huisartsen en andere hulpverleners

Laattijdige verwikkelingen en problemen na een gastric bypass

bliksem gevaar verwikkelingen na gastric bypass

Hier worden de laattijdige risico's en verwikkelingen na een gastric bypass besproken. Voor de vroegtijdige risico's en verwikkelingen verwijzen we naar een andere pagina: vroegtijdige risico's na een een gastric bypass.Laattijdige verwikkelingen en problemen.

- obstructie:  na chirurgische ingrepen in de buik kunnen er vergroeiingen ontstaan,  soms kunnen die vergroeiingen of briden de darm afknellen en zo zorgen voor een obstructie of een belemmering van de doorgang van de darmen. Een operatie is soms noodzakelijk om de vergroeiingen los te maken. Uit de literatuur blijkt dat de kans op obstructie bij een open ingreep kleiner is dan bij een laparoscopische gastric bypass. Indien de obstructie volledig is, dus als er geen passage meer is in de dunne darm, moet je dringend geopereerd worden, want dan stapelen de verteringssappen zich op in de grote maag en komt alles onder spanning.
- galstenen: de kans op galstenen na een gastric bypass schat men op ongeveer 30%. Indien je dat wenst en je akkoord gaat, kunnen we tijdens de gastric bypass operatie ook de galblaas wegnemen, gezien deze na een gastric bypass haar functie verliest.
- eventratie, littekenbreuk (breukvorming in het litteken)(3%) De breukvorming in het litteken kan men voorkomen door de eerste weken na de operatie geen te brutale en zware inspanningen te verrichten. Ook overdreven hoesten en niezen moeten vermeden worden. Een littekenbreuk wordt chirurgisch hersteld.
- ulceratie en erosie van de maag binnen de ring:( 4%) hier gaat het om maagzweertjes en doorgroeien van de ring naar de binnenkant van de voormaag. Er wordt medicatie voorgeschreven die de zuurproductie in de maag afremt. Soms moet de ring dan endoscopisch verwijderd worden.
- stenose van de maaguitgang: vernauwing van de maaguitgang. Dan moet je veel braken. Deze stenose kan via gastroscopie opengezet worden.
- uitzetten van de maaguitgang: dit zien we vooral bij dunnere maagwanden. De kleine voormaag ledigt zich vlugger, je hebt minder lang een verzadigingsgevoel en je gaat meer eten. We zien dus een gewichtstoename.
- uitzetten van de kleine voormaag: indien er geen Fobi-ring geplaatst wordt bij een gastric bypass zien we een tweetal jaar na de operatie een gewichtstoename van 10 kg. Het uitzetten van de voormaag kun je zelf tegengaan door bruisende dranken te vermijden en bij verzadigingsgevoel niet verder te eten gezien je dan de voormaag onder spanning zet en uitrekt.
- gastro-gastrische fistels: dit zijn fistels die ontstaan tussen de kleine voormaag en de gebypasste maag. Deze verwikkeling zien we vooral bij mensen die blijven roken na een gastric bypass. Er wordt dan overvloedig zuur geproduceerd in de kleine voormaag, waardoor vlugger maagzweertjes ontstaan, die dan een baan vormen naar de grote maag. Dus stop met roken na de operatie.
Voor de behandeling van de uitzetting van voormaag en maaguitgang en de gastro-gastrische fistels verwijzen we naar de rubrieken  'help ik kom bij' en redo-operaties.
- vitaminetekorten en mineralentekorten: vooral als je weinig vlees eet kan er een vitamine B12 tekort optreden. Je moet regelmatig je bloed laten controleren om eventuele tekorten op te sporen. Het innemen van  multivitaminepreparaten wordt aangeraden.
- ijzertekort: ijzer wordt opgenomen in het begin van de dunne darm (twaalfvingerige darm). Deze is bij een gastric bypass ook 'gebypasst' zodat een ijzertekort kan optreden. Vooral bij vrouwen die overvloedige maandstonden hebben en tijdens de zwangerschap, zien we ijzertekort optreden. Ijzersupplementen onder vloeibare vorm zijn dan noodzakelijk. Vlees, lever, broccolli, waterkers, rode biet en peterselie zijn rijk aan ijzer en zijn dus aan te raden na een gastric bypass.
- dumping syndroom: dumping is geen echte verwikkeling van de gastric bypass. Je krijgt een ongemakkelijk gevoel wanneer je te snel eet of te veel suikers eet, na een tijdje herken je dat gevoel en zul je minder gaan snoepen. In uitzonderlijke gevallen zien we echter felle symptomen optreden: flauwvallen en diarrhee na het eten.