10 gulden regels na een gastric bypass

Volg de 10 gulden regels na gastric bypassoperatie

Help, ik kom terug bij!

Wat moet ik doen als mijn gewicht terug stijgt?

Vaak gestelde vragen 

Faq's voor en na  gastric bypass operatie

Downloads

hier kunt u folders en vragenlijst downloaden

Voor hulpverleners

speciale pagina voor huisartsen en andere hulpverleners

Gevolgen

De gevolgen van overgewicht en obesitas zijn enorm zowel voor de maatschappij als voor elk individu apart.

Op maatschappelijke vlak
zien we een enorme toename van de directe kosten (de ziektekosten voor de behandeling van obesitas en de complicaties) maar ook de indirecte kosten (toenemend ziekteverzuim,afnemende productiviteit op de werkvloer, frequenter voorkomen van premature geboortes...)  stijgen voortdurend. Uit de literatuur blijkt dat in veel landen reeds 2 tot 7% van de totale gezondheidsuitgaven worden besteed aan obesitas en de complicaties die hieraan verbonden zijn (WHO).

Ook op sociaal vlak
heeft obesitas zijn gevolgen: wegens vooroordelen vindt men minder snel een job. Men geraakt ook gemakkelijker geïsoleerd.


Ook op pschychologisch-emotioneel vlak
heeft obesitas zijn gevolgen:
Patiënt heeft het moeilijk op emotioneel vlak, falen bij diëten, bekeken worden, soms uitgelachen worden. Obese mensen voelen zich minder goed in hun vel. Krijgen een laag zelfbeeld, verlies van zelfvertrouwen en worden depressief. Depressie brengt met zich mee dat er soms antidepressiva moeten ingenomen worden, die op hun beurt ook kunnen verantwoordelijk zijn voor het bijkomen in gewicht.

De invloed van obesitas op de lichamelijke gezondheid: er is verhoogde kans op

- suikerziekte of diabetes mellitus type 2
- hoge bloeddruk of hypertensie

- hartinfarct en hersenthrombose

 - metabool syndroom

 - teveel aan cholesterol en triglyceriden in het bloed

 - gewrichtsproblemen
 - galstenen
 - leveraandoeningen
 - ademhalingsproblemen
 - menstruatieproblemen, verminderde fertiliteit of infertiliteit
 - risico's tijdens en na de zwangerschap, zowel voor moeder als kind
 - kanker
Ten gevolge van obesitas ontstaan er bijkomende aandoeningen of co-morbiditeiten.

Suikerziekte of Diabetes type 2 (ouderdomsdiabetes): insulinespuitmen ontwikkelt een resistentie (ongevoeligheid)  tegen het hormoon insuline,  er wordt meer glucose geproduceerd ter hoogte van de lever en het glucosegehalte in het bloed gaat stijgen. Deze suikerziekte komt frequenter voor bij abdominale vetverdeling (appeltype obesitas). De insulineresistentie kan volledig verdwijnen bij een drastische gewichtsreductie, zoals na een gastric bypass. Dit is zo bij 60 tot 70% van patiënten met insulineresistentie. Daarom wordt een gastric bypass in de USA al aangeraden als therapie voor patiënten met diabetes, met een normale BMI. Ook een matige gewichtsreductie zorgt reeds voor een zeer duidelijke daling van de nuchtere glucosespiegel.

Diabetes is een aandoening die op zijn beurt zeer veel gevolgen heeft voor ons lichaam: oogaandoeningen, hart- en vaatziekten, nieraandoeningen, zenuwschade, huidproblemen, grotere infectiegevoeligheid ...

Hoge bloeddruk of hypertensie (bloeddruk hoger dan 140/90 mm Hg) komt 2 tot 3 keer frequenter voor bij obese personen.  Personen met hypertensie hebben een duidelijk verhoogde kans op hart- en vaatziekten, nierziekten en hersenbloedingen. Gewichtsreductie zorgt voor een daling van de bloeddruk en vaak zien we na een gastric bypass de bloeddruk normaliseren zodat geen bloeddrukverlagende medicatie meer nodig is.bloeddrukmeter

Cardiovasculaire aandoeningen: hartinfarct en CVA (hersenthrombose).
Zelfs zonder suikerziekte of hypertensie, hebben obese mensen meer kans op hartinfarct of hersenthrombose. Dit zou te wijten zijn aan veranderingen in de stolling.
Het hart wordt duidelijk meer belast door overgewicht. Elke gewichtsdaling van 5% bij iemand met obesitas doet het risico met de helft dalen, ongeacht de aanwezigheid van andere risicofactoren.

Metabool syndroom: Wordt ook het insulineresistentie syndroom (IRS) genoemd of het syndroom X. Het metabool syndroom is een chronische stofwisselingsstoornis met als belangrijkste factoren : insulineresistentie, glucose-intolerantie, verhoogd insuline in het bloed, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, bloedstollingsstoornissen en obesitas. Volgens het WHO spreekt men van metabool syndroom als er sprake is van insulineresistentie of verhoogde glucosetolerantie gecombineerd met ten minste 2 van de andere factoren.

Verhoging van de lipiden in het bloed: cholesterol en triglyceriden Cholesterol en triglyceriden zijn bouwstenen voor ons lichaam, maar in verhoogde concentraties zorgen ze voor slagaderverkalking omdat ze zich vastzetten in de wand van de bloedvaten (slagaders).
Bij een gewichtsdaling van 10 % zien we een verbetering van het cholesterolgehalte van 10-15 % en van 20-30% van de triglyceriden.

Gewrichtsproblemen
Vooral knieën en heupen worden dagelijks belast door het teveel aan gewicht. Dit leidt tot blijvende slijtage en verhoogde kans op ontsteking van de gewrichten. Vooral artrose ontstaat door de aantasting van het kraakbeen ter hoogte van het gewricht en dit ook door een langdurige overbelasting. Lage rugpijn en discus hernia komen ook vaak voor bij overbelasting door het gewicht

Galstenen of cholelithiasis.


Leveraandoeningen: vervetting van de lever of steatose, dat kan leiden tot ontsteking van de lever en in extreme gevallen tot levercirrhose Als er een storing in de vetstofwisseling in de lever optreedt, kan vet gaan ophopen in de levercellen.
De belangrijkste oorzaken van leversteatose zijn obesitas en chronisch alcoholgebruik, ook diabetes type 2 en een te hoge cholesterolspiegel doen de kans op leversteatose sterk toenemen.  Naarmate het lichaamsgewicht stijgt, stijgt ook de hoeveelheid vet in de lever. Bij 75 % van de personen met een BMI hoger dan 40 kg/m² spreekt men zelfs van een abnormale vervetting van de lever. Vervetting van de lever heeft op zichzelf geen gevolg voor het lichaam (je kunt het zien op een echo lever) maar het kan in 20 % van de gevallen leiden tot ontsteking van de lever: hepatitis (NASH of non alcoholic steato hepatitis). Deze kan op zijn beurt leiden tot cirrhose of verschrompeling van de lever, er ontstaat littekenweefsel in de lever, de lever wordt hard en werkt niet meer naar behoren.

morbide obesitas Ademhalingsproblemen: slaapapneu, COPD en astma. Slaapapneu: gekenmerkt door luidruchtig nachtelijk snurken, abnormale vermoeidheid overdag met gevaarlijke situaties tot gevolg omdat men door de onvoldoende slaap 's nachts overdag in slaap dreigt te vallen. Apneu ontstaat door het dichtklappen van een deel van de bovenste luchtwegen, waardoor men meer dan 10 seconden stopt met ademen. Bij 80 % van mensen met slaapapneu stelt men overgewicht vast.
COPD (chronic obstructive pulmonary disease) of chronisch obstructief longlijden
Dit longlijden leidt tot een verslechtering van de longfunctie door het vernietigen van de longblaasjes en door ontsteking van de luchtwegen.De belangrijkst oorzaak is roken van tabak. Maar roken in combinatie met obesitas verhoogt de kans op longfunctieverlies heel sterk, met kortademigheid als gevolg.
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen die meestal wordt opgewekt door allergische reacties. Afvallen vermindert de kans op astma.

Menstruatiestoornissen, verminderde vruchtbaarheid tot onvruchtbaarheid.

Bij zwangerschap: verhoogde risico's voor moeder en kind.

morbide obesitasVerhoogde kans op kanker Overgewicht verhoogt de kans op een aantal vormen van kanker: borstkanker, baarmoederkanker, baarmoederhalskanker en eierstokkanker bij de vrouw, prostaatkanker bij de man. We zien ook een verhoogde kans op kanker van de slokdarm, pancreas en dikke darm.
Uit onderzoek blijkt dat tien kilo afvallen na de overgang zorgt voor zestig procent minder kans op borstkanker.