10 gulden regels na een gastric bypass

Volg de 10 gulden regels na gastric bypassoperatie

Help, ik kom terug bij!

Wat moet ik doen als mijn gewicht terug stijgt?

Vaak gestelde vragen 

Faq's voor en na  gastric bypass operatie

Downloads

hier kunt u folders en vragenlijst downloaden

Voor hulpverleners

speciale pagina voor huisartsen en andere hulpverleners

voorwaarden voor een terugbetaling van een gastric bypass

verkeerslicht voorwaarden gastric bypass okSinds het Koninklijk besluit van 3/8/2007, aangepast met het KB van 24/2/2008 zijn er strikte voorwaarden verbonden voor de terugbetaling van elke chirurgie voor morbide obesitas en dus ook voor een gastric bypass.
Die zijn de volgende:
1° je moet een BMI hebben van 40 of meer, of indien je suikerziekte hebt moet je BMI meer zijn dan 35.
2° je moet ouder zijn dan 18 jaar.
3° je moet kunnen bewijzen dat je reeds langer dan 1 jaar verschillende dieetbehandelingen hebt gevolgd.
4° je moet de goedkeuring krijgen van de geneesheer-specialist chirurg, van een geneesheer-specialist internist en van een geneesheer-specialist psychiatrie of klinisch psycholoog.
Er dient ook een notificatieformulier opgezonden te worden naar de adviserend geneesheer van je mutualiteit, zodat deze op de hoogte is van de ingreep. Dit moet voor de operatie gebeuren.

Let op: de gastric bypass is bij deze voorwaarden nog steeds niet gratis, bepaalde medicatie en implantaten worden door de ziekenkas niet terugbetaald en moet je nog steeds zelf betalen, tenzij je een hospitalisatieverzekering hebt. Ook dan is het nuttig om vooraf te informeren in hoeverre deze hospitalisatieverzekering tussenkomt in terugbetaling, zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.
Indien je vroeger reeds een maagverkleining hebt ondergaan (lapband, vertikale gastroplastie volgens Mason,...) en je onvoldoende afgevallen bent, of terug bijgekomen bent, moet je niet wachten tot je BMI opgeklommen is tot 40.

wat indien je niet voldoet aan deze voorwaarden

verkeerslicht voorwaarden gastric bypass niet okIndien je niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden kun je helemaal niet rekenen op een terugbetaling van de onkosten noch via het ziekenfonds noch via uw hospitalisatieverzekering.
Indien je toch wenst een bariatrische ingreep te ondergaan en indien je BMI schommelt tussen de 35 en de 40 of indien je een hoge BMI hebt  op jeugdige leeftijd, kunnen we dit op de raadpleging bespreken en je eventueel verder helpen. Let op: deze ingreep wordt helemaal niet terugbetaald wanneer kom je zeker niet in aanmerking voor een bariatrische ingreep

verkeerslicht voorwaarden gastric bypass helemaal niet ok Er zijn absolute contra-indicaties voor een bariatrische ingreep, dwz je komt in volgende situaties helemaal niet in aanmerking voor een maagverkleining.

je BMI is veel te laag
je bent onvoldoende gemotiveerd
je hebt een endocrinologische stoornis waardoor je obees wordt
je bent zwanger
je hart of longen zijn onvoldoende sterk 
ook overdreven alcoholgebruik, drugsgebruik zijn contra-indicaties
bij bepaalde psychiatrische stoornissen en bij onvoldoende intellectuele capaciteit is men zeer gereserveerd om deze ingreep uit te voeren.