10 gulden regels na een gastric bypass

Volg de 10 gulden regels na gastric bypassoperatie

Help, ik kom terug bij!

Wat moet ik doen als mijn gewicht terug stijgt?

Vaak gestelde vragen 

Faq's voor en na  gastric bypass operatie

Downloads

hier kunt u folders en vragenlijst downloaden

Voor hulpverleners

speciale pagina voor huisartsen en andere hulpverleners

endoscopische behandelingen

#

1. Een maagballon  kan een hulpmiddel zijn bij de behandeling van obesitas.

Via gastroscopie (opschuiven van een flexibele buis via de mond, slokdarm  tot in de maag) wordt de ballon in de maag geplaatst. Dit gebeurt onder algemene narcose. De ballon wordt volgeblazen met 500 tot 700 cc lucht of water zodat de maag bijna volledig gevuld is met de ballon, daardoor krijgt men een snel verzadigingsgevoel. De maagballon moet steeds gecombineerd worden met een aangepaste dieetmaatregelen en voldoende beweging. 
Nadelen van de maagballon: de maagballon kan maximum 6 maanden in de maag blijven zitten, omdat ze aangetast wordt door het maagzuur. Ze is duur (1000 euro) en niet terugbetaald door het ziekenfonds.  

2. De gastroscopie heeft ook zijn nut postoperatief na bariatrische heelkunde (na een maagverkleining).  
Soms is het nodig om de verbinding (anastomose) tussen kleine voormaag en dundarm lichtjes open te duwen omdat men na de maagverkleining soms een vernauwing ziet van die verbinding. Dan voeren we een gastroscopie met dilatatie uit. Dit kan op onze raadpleging gebeuren onder sedatie of onder algemene narcose in het ziekenhuis. Hierbij wordt via de scoop een ballonnetje opgeschoven tot in de anastomose, dit ballonnetje wordt dan met water opgeblazen en gedurende een minuut ter plaatse gelaten. De anastomose wordt zodoende wat uitgezet of gedilateerd.
Ook het sluiten van fistels tussen voormaag-rest van de maag (gastro-gastrische fistels) of andere fistels vanuit de voormaag kunnen endoscopisch gesloten worden. 
Een te brede gastro-jejunale anastomose of een te grote voormaag of pouch kunnen endoscopisch vernauwd worden. Dit gebeurt altijd onder algemene verdoving gezien de gastroscoop die daarvoor gebruikt wordt twee werkkanalen heeft en breder is. Voor meer informatie verwijzen we naar een andere sectie van de website.