10 gulden regels na een gastric bypass

Volg de 10 gulden regels na gastric bypassoperatie

Help, ik kom terug bij!

Wat moet ik doen als mijn gewicht terug stijgt?

Vaak gestelde vragen 

Faq's voor en na  gastric bypass operatie

Downloads

hier kunt u folders en vragenlijst downloaden

Voor hulpverleners

speciale pagina voor huisartsen en andere hulpverleners

Redo-operaties

Onder redo-operaties verstaan we heringrepen na vroegere maagverkleining-operaties. Een heroperatie is soms noodzakelijk omdat de eerste bariatrische ingreep onvoldoende resultaat geeft of omdat men door de ingreep te veel complicaties ziet.  Ze worden hier om verschillende redenen apart besproken.

1° Bij een heringreep is de kans op verwikkelingen veel groter dan bij een primaire operatie. Dus bij het omzetten van een Masongastroplastie of een maagbandje naar een gastric bypass is de kans op lekkages en bloedingen beduidend hoger dan bij een eerste ingreep.
2° Sinds september 2010 is de voorwaarde die door het RIZIV gesteld wordt namelijk een BMI van tenminste 40 (of 35 met belangrijke complicaties) om in aanmerking te komen voor een terugbetaling niet meer van toepassing voor patiënten die reeds vroeger een bariatrische ingreep hebben ondergaan.
Indien je dus een lapband of een andere maagverkleining hebt ondergaan en je na verloop van tijd terug in gewicht bijkomt, moet je niet meer wachten tot je BMI opgeklommen is tot 40 voor je in aanmerking komt voor een andere maagverkleining.

Bij de redo-operaties onderscheiden we het omvormen van een masonoperatie of vertikale verkleiningsplastie naar een gastric bypass, het omvormen van een sleeve-operatie naar een gastric bypass  of het verwijderen van een lapband met nadien het uitvoeren van een gastric bypass. Zeker bij de verwijderde lapband zien we vaak vergroeiingen en littekenweefsel op de maag, op de plaats waar de anastomose van de dunne darm aan de kleine voormaag moet uitgevoerd worden. Die littekenvorming maakt de anastomose iets moeilijker en ook het plaatsen van de Fobi-ring wordt door het littekenweefsel moeilijker en soms onmogelijk.

Naast die omvorming van de ene maagverkleining naar een andere, voeren we ook regelmatig degastro-gastrectomies uit. Hierbij gaat het om patiënten (meestal rokers) die na een gastric bypass een fistel ontwikkelen tussen de kleine voormaag en de gebypasste maag. Door deze fistel begint men op korte tijd tiental kilo's bij te komen en voelt men de eetlust ook duidelijk toenemen (ghelinhormoon neemt opnieuw toe, door het contact van voeding in de gebypasste maag). Indien de fistel klein is, kan die door een endoscopische ingreep gesloten worden. Indien dit mislukt, moeten we soms opnieuw opereren, en moeten we de voormaag door middel van een nieuwe nietjesrij terug afscheiden van de 'grote maag'. Deze ingreep gaat ook gepaard met een groter risico op verwikkelingen gezien er veel vergroeiingen kunnen voorkomen rond de maag.
Bij het uitzetten van de kleine voormaag of het groter worden van de maaguitgang, proberen we ook eerst endoscopisch de voormaag of maaguitgang kleiner te maken. Bij onvoldoende resultaat kan eveneens een degastro-gastrectomie uitgevoerd worden.