10 gulden regels na een gastric bypass

Volg de 10 gulden regels na gastric bypassoperatie

Help, ik kom terug bij!

Wat moet ik doen als mijn gewicht terug stijgt?

Vaak gestelde vragen 

Faq's voor en na  gastric bypass operatie

Downloads

hier kunt u folders en vragenlijst downloaden

Voor hulpverleners

speciale pagina voor huisartsen en andere hulpverleners

gastric bypass volgens Fobi

gastric bypass volgens fobi

De maag bypass operatie volgens Fobi (ook Fobi maagomleiding of Fobi maagoverbrugging genoemd)  is de obesitas operatie die op onze dienst het meest wordt uitgevoerd. De operatie is veilig en efficiënt. 
Bij een gewone gastric bypass of Roux-en-Y gastric bypass, wordt de inhoud van de maag verkleind tot ongeveer de grootte van een ei. Tijdens de ingreep wordt het volume van deze voormaag afgemeten, dit volume bepaalt ook het latere gewichtsverlies.   
Daarna haalt de chirurg de dunne darm naar boven en verbindt hij deze met het nieuwe maagje (voormaagje). Ook sluit hij de twaalfvingerige darm opnieuw aan op de dunne darm zodat de nodige verteringssappen, 100 cm verder, bij de voeding  worden gevoegd.
Deze nieuwe verbinding - van de twaalfvingerige darm met de dunne darm -  zorgt ervoor dat het maagsap, gal- en pancreassap met het voedsel kan worden vermengd. Dit is noodzakelijk voor een normale, gezonde vertering. Tijdens de operatie moeten de openingen die gemaakt werden om de dunne darm lis naar boven te halen zorgvuldig gesloten worden, om interne hernia's te vermijden (=dunne darm die in zo'n opening vast komt te zitten, kan voor een obstructie zorgen).

De gastric bypass operatie volgens Fobi, verschilt op een paar essentiële punten van de gewone bypass operatie. Rond de kleine voormaag wordt nog een band geplaatst (Fobi ring) meestal met inwendige diameter 6,5 cm die  ervoor zal zorgen dat de voormaag op lange termijn niet begint uit te zetten met gewichtstoename als gevolg. Er wordt tevens een gastrostomie-sonde geplaatst in de grote maag, die ongeveer 10 dagen na de operatie verwijderd wordt. Deze gastrostomiesonde wordt met een radio-opaak (=te zien op radiografie)  lusje gemarkeerd. De gastrostomie heeft 3 belangrijke voordelen: tijdens de eerste weken na de operatie kan deze sonde gebruikt worden om medicatie en vocht toe te dienen. De sonde kan ook opengezet worden indien de grote maag uitzet. Ook nadien als de sonde weg is, kan men de verbinding tussen de gebypasste maag en de buikwand gebruiken om een endoscopisch onderzoek van de grote maag en de galwegen uit te voeren, iets wat na een gewone bypassoperatie praktisch onmogelijk is.

Waarom de Fobi Methode?
Wanneer je kiest voor obesitaschirurgie raden wij je aan om voor de operatietechniek te kiezen met het minste kans op bijwerkingen en risico’s. De Gastric Bypass techniek volgens Fobi - Fobi maagomleiding - is de beste optie.

De Fobi methode is,  in tegenstelling tot de gewone maag-bypass via kijkoperatie, veel beter:
1°de verbinding tussen voormaagje en dunne darm wordt manueel met 3 dubbele hechtingen uitgevoerd (geen nietjes die kunnen opengaan) met duidelijk minder kans op bloeding, lekkage en fistels. Deze verbinding kan ook veel kleiner aangelegd worden dan bij een gewone gastric bypass, waar de verbinding minimum 2,5 cm is.
2° de voormaag kan beter afgemeten worden en krijgt een extra bandje van Fobi, met betere resultaten op langere termijn.
3° de gemonteerde dunne darm-lis wordt via de kortste weg naar boven gehaald (achter de dikke darm en achter de grote maag) wat veiliger is bij nieuwe interventies in de buik. De lis wordt ook tussen de 2 maagdelen gemonteerd zodat de kans op fistels tussen voormaag en gebypasste maag kleiner wordt.
brede verbinding waar de dunne darmen terug aan elkaar gezet worden
gastrostomie sonde, met de 3 belangrijke voordelen hierboven beschreven.